De voordelen voor Gouden Dagen locaties

Eenzaamheid tegengaan bij ouderen gaat beter als we samenwerken. Daarom geloven we heilig in ons grote netwerk. We weten dat druk je bent, dus proberen we jou, als locatie van Gouden Dagen, zo goed mogelijk te helpen bij het organiseren van activiteiten.

 We doen dit door:

  • Fondsen te werven voor je activiteiten en door je te ondersteunen als je zelf fondsen gaat werven.
  • Je te helpen bij de opzet en uitvoer van activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de Gouden Koffie, de Gouden Wensen,  de Gouden Cultuur en Gouden Natuur
  • Je te ondersteunen bij het werven en inzetten van vrijwilligers
  • Het creëren van landelijke, regionale en lokale publiciteit
  • Ervoor te zorgen dat Gouden Dagen locaties onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

Wil jouw zorg- of welzijnsinstelling meer doen voor meer ouderen? Dat kan! jullie hebben de faciliteiten, lokale bekendheid en infrastructuur om van betekenis te zijn voor ouderen in jullie omgeving. Wij hebben een plan van aanpak, de middelen en mogelijkheden om er structureel een succes van te maken.

Laat je gegevens achter op het aanmeldformulier hieronder, voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

 

 

 

* Verplichte velden

Over de locatie


Eerste contactpersoon

Tweede contactpersoon