Onze organisatie

Gouden Dagen Nederland is het goede doel voor ouderen. Wij maken ons hard voor de kwaliteit van leven van ouderen. Want juist ouderen hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. Als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter wordt en/of veel mensen om je heen hebt verloren, worden mooie momenten zeldzaam. Aandacht is het sleutelwoord in onze aanpak… zodat iemand zich gezien en gehoord voelt.

Het aantal ouderen in Nederland groeit en meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. De zelfredzaamheid wordt minder, de zorg die ze krijgen is beperkt en mogelijkheden om zelf actief te blijven zijn niet altijd voorhanden. In het drukke dagelijks leven is de tijd om naar elkaar om te zien beperkt en soms is het ook moeilijk in te schatten of iemand zit te wachten op wat extra aandacht. Maar we hebben het allemaal nodig. En aandacht helpt… helemaal als je een dagje ouder wordt en belangrijke mensen om je heen wegvallen.

We hebben allemaal iemand nodig die luistert, een kopje koffie meedrinkt, meegaat naar het museum of gezelschap houdt tijdens een wandelingetje.

Stichting Gouden Dagen is in 2009 opgericht door de stichtingen RCOAK en Sluyterman van Loo. De concrete aanleiding was het toenemende besef dat er meer aandacht moest komen voor de kwaliteit van het leven van ouderen, door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten. Sinds 2009 heeft Gouden Dagen een werkwijze ontwikkeld die zijn vruchten afwerpt. Met ons nationale netwerk van Gouden Dagen deelnemers – lokaal gevestigde zorg- en/of welzijninstellingen – bereiken we ouderen die het écht nodig hebben. Oók thuiswonende ouderen. Wij zorgen voor een lokaal aanbod waarbij vrijwilligers, het bedrijfsleven, lokale organisaties en donateurs zorgen voor honderdduizenden mooie activiteiten. We willen dit in alle gemeenten in Nederland doen, samen met iedereen die gelooft dat aandacht voor ouderen belangrijk is.

Kwetsbare ouderen hebben een slechtere gezondheid, zijn vaak eenzaam en hebben een grotere kans op vroegtijdig overlijden

Gouden Dagen wil een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen in Nederland, door:

  • stimuleren van de eigen regie
  • stimuleren van sociale verbintenis en contact
  • vinden en bereiken van kwetsbare ouderen ‘achter de voordeur’ met een sociaal programma
  • vertegenwoordigen van een belangrijke en groeiende groep ouderen
Op dit moment is 18% van de Nederlanders 65 jaar of ouder en deze groep mensen groeit: in 2040 is een kwart van de Nederlanders 65-plus, bijna de helft van deze groep is ouder dan 80 jaar (CBS, 2016).

Bekijk ons Jaarverslag en onze Jaarrekening.