PROJECT FRIEND

Vrienden maken op latere leeftijd
Vriendschappen zijn een bron van stimulans, plezier en steun. Als je vriendenkring ongewild kleiner wordt, kun je je eenzaam voelen. En op latere leeftijd is er soms een drempel om contact te maken. Het Europese project FRIEND ontwikkelt daarom een Vriendschapscursus voor ouderen. Deze cursus helpt ouderen om nieuwe vrienden te maken of bestaande contacten te verbeteren. De Vriendschapscursus wordt gemaakt door een consortium van Europese partners in samenwerking met ouderen en trainers.

De cursus wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van verschillende leervormen zoals theorie, oefeningen, opdrachten en video’s. Ook wordt er gewerkt aan een toolkit met een
train-de-trainerprogramma zodat de cursus op veel plekken kan worden gegeven. Dit project is een vervolg op de Online Vriendschapscursus.In april komt het consortium bijeen voor de kick-off meeting in Leiden. Wilt u op de hoogte blijven van de Vriendschapscursus, stuur dan een mail naar info@goudendagen.nl

De Cursus

De Vriendschapscursus wordt ontwikkeld door een consortium van Europese partners in samenwerking met ouderen en trainers. De cursus wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van verschilllende leervormen zoals theorie, oefeningen, opdrachten en video’s.

 

Ook wordt er gewerkt aan een toolkit met een train-de-trainerprogramma zodat de cursus op veel plekken kan worden gegeven. De cursus wordt getest met ouderen en trainers.

Europese consortium

Het consortium met partners uit heel Europa met verschillende expertises werkt samen om de Vriendschapscursus te ontwikkelen. Het Europese projectteam FRIEND bestaat uit de volgende partners: Stichting Gouden Dagen (Nederland), Leyden Academy on Vitality and Ageing (Nederland), Akademia Humanistyczno Ekonomiczna  (Polen), Aproximar (Portugal), Anziani e Non Solo (Italie), Fundacion Harena (Spanje).

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Erasmus+ en de Europese Unie.

Gouden Dagen is in januari 2024 gestart met het Europese project FRIEND, gefinancierd vanuit Erasmus+. Samen met diverse Europese partners uit Spanje, Italië, Polen, Portugal en Nederland gaan wij de komende drie jaar aan de slag met dit project.

Wilt u op de hoogte blijven van de Vriendschapscursus, stuur dan een mail naar info@goudendagen.nl

.