SAMENWERKEN MET GOUDEN DAGEN

Bent u een bedrijf of organisatie en wilt u zich ook inzetten voor de grote groep kwetsbare en vaak eenzame ouderen? Nationaal of direct in uw eigen omgeving zijn vele mogelijkheden via onze deelnemers; de Gouden Clubs. Woon/zorginstellingen en organisaties met een hoog sociale functie, die onze ambitie delen om thuiswonende ouderen achter de voordeur te bereiken en om daar leuke activiteiten voor te ontwikkelen. Maar ook steunen wij programma’s en producten welke verlichting kunnen brengen in het dagelijkse leven van de ouderen.  

Ontdek de verschillende partnerschapsmogelijkheden en bij welke projecten Gouden Dagen betrokken is. Laat ons weten welke ideeën u heeft ter aanvulling op ons huidige aanbod en meld u aan als partner.

ONZE PROJECTEN

VRIENDEN MAKEN OP LATERE LEEFTIJD

PROJECT FRIEND

Vriendschappen zijn een bron van stimulans, plezier en steun. Als je vriendenkring ongewild kleiner wordt, kun je je eenzaam voelen.  Het Europese project FRIEND ontwikkelt daarom een Vriendschapscursus voor ouderen. Dit project is een vervolg op de Online Vriendschapscursus en bestaat uit theorie en diverse oefeningen. Zodat deelnemers stap voor stap zekerheid opbouwen om makkelijker contact te leggen en zo sociaal actiever worden.

MEER
DIGITALE ONDERSTEUNING

DIGITALE OUDEREN

Begin 2024 heeft Gouden Dagen een toekenning ontvangen vanuit de Gemeente Utrecht om ouderen digitale basis vaardigheden bij te brengen. In samenwerking met Geluks BV en Stichting Thuisgekookt worden er vrijwilligers opgeleid, die worden ingezet om Utrechtse ouderen kennis te laten maken met de mogelijkheden van digitale middelen zoals mobiele telefoon of tablets.

MEER
NATUURACTIVITEITEN VOOR KWETSBARE OUDEREN

FLOWER

Onderzoek toont aan dat verbondenheid met de natuur leidt tot significante voordelen zoals verhoogde vitaliteit, verbeterde mentale gezondheid en cognitieve vaardigheden, meer sociale interacties en, in het algemeen, een groter tevredenheid over het leven. Project FLOWER richt zich op de versterking van natuur gerelateerde competenties van kwetsbare ouderen en hun familie, vrienden of verzorgenden. 

MEER
ONDERSTEUNING VOOR KWETSBARE OUDEREN

COMMUNITY CARE WORKER

Community Care Worker is een project speciaal voor gericht op vrijwillige coördinatoren die een steeds grotere rol vervullen bij ondersteuning van ouderenzorg. Het project heeft tot doel het werk van de coördinatoren van de community initiatieven te ondersteunen en te professionaliseren. Door de ervaringen uit te wisselen en tools te ontwikkelen voor coördinatoren, profiteren meer kwetsbare ouderen in Europa van de activiteiten en diensten van de communities. Dit wordt uitgevoerd in een interactief proces met belangrijke stakeholders. 

MEER
BEWEEGSTIMULERING VOOR KWETSBARE OUDEREN

VITALITEITSPELEN

Het aantal ouderen in Nederland stijgt en de gemiddelde leeftijd in ons land neemt steeds verder toe. Meer dan de helft van de 60-plussers is inactief of niet voldoende lichamelijk actief volgens de beweegrichtlijn. En hoe verder de leeftijd oploopt hoe minder er wordt bewogen. Terwijl enige beweging, ook op latere leeftijd, veel positieve lichamelijk en mentale effecten heeft.

Stichting Gouden Dagen en SportVibes hebben de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken. Samen lanceren zij de VitaliteitSpelen, een landelijk beweegprogramma voor ouderen waarbij de zorgcentra een essentiële rol gaan spelen.

MEER
OPNIEUW CONTACT LEREN MAKEN

VRIENDSCHAPSCURSUS

De Vriendschapscursus is een laagdrempelig initiatief, waarbij ouderen vanuit huis getraind worden makkelijker contact te leggen en sociaal actiever te worden. Op latere leeftijd wordt de drempel steeds groter om een praatje te maken met onbekenden, terwijl de behoefte ernaar juist toeneemt.

De cursus wordt online aangeboden en bestaat uit diverse oefeningen, welke stap voor stap meer zekerheid opbouwt om initiatief te tonen op gebied van interactie. Een kansrijk project die helpt ouderen uit hun isolement te halen. 

MEER
KLEINE BOODSCHAP, GROOT ONGEMAK

TOILET FOR ME 

Toilet For Me is een kansrijk project in samenwerking met Sanmedi. Een initiatief om toiletruimten buitenshuis voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Zodat het toiletgebruikt onze doelgroep niet belemmert om er op uit te gaan. 

Kleine sanitaire ongemakken hebben een grote impact op het ondernemen en uitvoeren van activiteiten. Zelfs dusdanig dat ouderen er vaak bewust voor kiezen thuis te blijven of af te zien van vermaak buiten de deur. Daar willen we als Gouden Dagen verandering in brengen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

MEER
WAT TE DOEN MET PENSIOEN

AGEWELL

Agewell is een project speciaal voor mensen die stoppen met werken of al met pensioen zijn. Velen van ons kijken uit naar dit moment, maar als het eenmaal zo ver is voldoet het vaak toch niet helemaal aan de verwachtingen. De kans is aanwezig dat het ‘vakantiegevoel’ langzaam wegebt en plaats maakt voor een zwart gat met teveel aan vrije tijd. In plaats van optimaal genieten, is er stress over hoe hier invulling aan te geven.

Om een betere overgang te ervaren en een goede balans te vinden in het besteden van deze vrije tijd, is vanuit Agewell een virtuele coach ontwikkeld in de vorm van een App.

MEER

Gouden Koffie

Gouden Koffie Donaties

Koffie drinken is nu eenmaal veel gezelliger in gezelschap. Het smaakt niet alleen beter, het creëert een ontspannen sfeer waarbij direct contact is en verhalen kunnen worden uitgewisseld. Iets zo simpels, kan een wereld van verschil maken voor ouderen. Een standaard dag, die ineens veranderd in iets om naar uit te kijken. Waardevolle momenten die we daarom graag op frequente basis aan willen bieden.

In samenwerking met onze Gouden Clubs doen we dat met veel plezier. De koffie vloeit rijkelijk en bij gelegenheid is het ook genieten van een leuke activiteit of gastspreker. Geheel afgestemd op de interesses van de ouderen. Helpt u ons de Gouden Koffie te kunnen blijven serveren in de toekomst?

DONEER

Gouden Wensen

Gouden Wensen Donaties

Wensen zijn er om in vervulling te laten gaan en al helemaal op latere leeftijd wanneer de hoop hierop bijna is opgegeven. Juist dan zorgen we ervoor dat lang gekoesterde, bijzondere wensen uitkomen. Individueel of met een groep. Een ervaring die nooit zal worden vergeten!

Al deze wensen zijn afkomstig uit de wensboom, welke op elke Gouden Club locatie te vinden is. Ouderen zijn uitgenodigd een wenskaart in te vullen en deze in de boom te hangen. Zo worden wensen kenbaar en raken ze niet vergeten. Gouden Dagen verzamelt de kaarten zorgvuldig en zorgt ervoor dat de meeste wensen werkelijkheid worden. Maar er zijn nog zoveel meer wensen die we ook graag in vervulling zien gaan. Helpt u Gouden Dagen mee dit te realiseren?

DONEER

Gouden Cultuur

Gouden Cultuur Donaties

Aan kunst en cultuur zit geen leeftijd vast. Daarom stimuleert Gouden Dagen juist de creativiteit onder ouderen met Gouden Cultuur activiteiten. Zo worden ouderen met gedeelde interesses bij elkaar gebracht en talenten (her)ontdekt. Plezier doet leven. De culturele activiteiten gaan verder dan puur vermaak wegens het sociale karakter. 

Lekker zelf aan de slag, maar ook samen genieten van het werk van anderen. Zoals het bekijken van een expositie of het bijwonen van een (klassiek) concert. En als blijkt dat de afstand net even iets te groot is, geen probleem, dan brengen we het amusement in huis. Er is altijd een oplossing te vinden, maar geen excuus om cultuur te moeten missen. Dat vind u toch ook?

DONEER

Gouden Koets

Gouden Koets Donaties

Voor kwetsbare ouderen is 400 meter de maximale loopafstand. Voor het uitvoeren van de normale dagelijkse bezigheden of uitjes zijn zij daarom vaak op vervoer aangewezen.

De Gouden Koets in IJsselstein is een groot succes en heeft meerdere Gouden Clubs enthousiast gemaakt om deze service binnen de eigen gemeente te kunnen aanbieden aan de ouderen. Verschillende aanvragen zijn uitgezet, maar om dit project landelijk te laten slagen, is alle steun welkom. Help mee ouderen meer mobiel te maken en activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen!

DONEER

 

ONZE PARTNERS

LATEN WE SAMEN IETS MOOIS CREËREN!

WORD OOK PARTNER

PARTNERSCHAP MOGELIJKHEDEN

EEN STAP IN DE RICHTING NAAR VERBETERING

PROJECT PARTNERS

Gouden Dagen start diverse projecten die het welzijn van ouderen verbeteren. Deze kunnen gericht zijn op interactie en vermaak, maar ook op service en verlichting tijdens het uitvoeren van alledaagse dingen. In samenwerking met het bedrijfsleven en fondsen, zorgen we ervoor dat de projecten worden gerealiseerd en onze doelgroep bereiken.

INFORMATIE DELEN MAAKT MEER MOGELIJK

KENNIS PARTNERS

Veel organisaties en bedrijven doen al belangrijke dingen om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren en hebben gaandeweg een eigen expertise ontwikkeld. Waardevol en tegelijkertijd belangrijk om in verbinding te staan met onze doelgroep. Door kennis uit te wisselen en samen te werken, ontstaan de mooiste initiatieven.

MEERDERE CULTUREN GEVEN MEERDERE INZICHTEN

INTERNATIONALE PARTNERS

Om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren werkt Gouden Dagen op nationaal en internationaal niveau samen. Het is ontzettend interessant om inzicht te krijgen in hoe anderen omgaan met gelijke problematieken. Tegelijkertijd erg waardevol om op deze manier kennis en ervaring uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen meteen toe te kunnen passen.  

BREDER PLATVORM, GROTER DRAAGVLAK

SAMEN MET DE OVERHEID

Resultaten voor ouderen bereiken we met elkaar. Door gelijke doelen, kennis en kunde te delen, kan het onmogelijke vaak toch mogelijk worden gemaakt. Daarom werkt Gouden Dagen samen met de overheid, lokale overheden en uitvoerende instanties. Zo verandert een idee in een belangrijk project en wordt het bereik vergroot.