Voor professionalisering van de ondersteuning die vrijwilligers bieden binnen de ouderenzorg

Info over Community Care Worker:

In december 2021 is Gouden Dagen gestart met een nieuwe Europees project genaamd Community Care Worker, gefinancierd vanuit Erasmus+. Samen met diverse Europese partners uit Spanje, Slovenië en Nederland gaan wij de komende drie jaar input verzamelen voor het ontwikkelen van interactive leermiddelen. 

Wetenschappelijke en technische onderzoeksresultaten worden vertaald, ontwikkelt en omgezet naar een bruikbare (e-learning) toolkit om coördinatoren te ondersteunen in hun leerproces.

Heb je interesse in het project, of geïnteresseerd in meer informatie, mail dan naar info@goudendagen.nl.

Probleemstelling en doel Community Care Worker project (looptijd van dec 2021 tot sept 2024)

Met de demografische veranderingen en de druk op Europese zorgstelsels organiseren lokale groepen vrijwilligers steeds vaker zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in hun buurt. Hoewel de manier waarop deze initiatieven in Europa zijn georganiseerd uiteen lopen, bestaan ze allemaal uit een groep vrijwilligers met gemeenschappelijk doel: ondersteuning van zorgbehoevende ouderen in de buurt. Coördinatoren, die vrijwilligers begeleiden, zijn gepassioneerd en toegewijd, maar ze beschikken over weinig middelen en er is weinig gestructureerde opleiding of ondersteuning beschikbaar. Veel coördinatoren vinden daarom het wiel steeds opnieuw uit.

Het project heeft tot doel het werk van de coördinatoren van de community initiatieven te ondersteunen en te professionaliseren. Door ervaringen uit te wisselen en tools te ontwikkelen voor coördinatoren, profiteren meer kwetsbare ouderen in Europa van de activiteiten en diensten van de communities. We doen dit in een iteratief proces met belangrijke stakeholders.

In september 2022 is een groep van coördinatoren in Spanje bij elkaar gekomen. Gekozen is voor een opzet van World Café sessies en kwalitatief onderzoek in focusgroepen. De uitkomsten daarvan dienen als input voor het ontwikkelen van de interactieve leermiddelen en de e-learning toolkit om coördinatoren te ondersteunen in hun leerproces.

Partners in dit – door Erasmus+ gefinancierde – project zijn:

  • Stichting Gouden Dagen (projectleider). Gouden Dagen werkt samen met een netwerk aan zorginstellingen en buurthuizen in Nederland aan een betere kwaliteit van leven voor ouderen. Het doel is om eenzaamheid te bestrijden en tegelijkertijd mensen bijeen te brengen.
  • DEOS in Slovenië. DEOS biedt een breed scala aan diensten voor ouderen, op verschillende locaties in Slovenië, zoals: thuiszorg, hulp aan huis, dagopvang en dagactiviteiten. Dat doen ze met een team van ruim 800 medewerkers voor 1.400 ouderen.
  • Zavod AS in Slovenië. Zavod is een non-profit organisatie (the Active Age Institute) dat zich richt op het organiseren van sociale welzijnsactiviteiten voor ouderen in Slovenië. Zoals het verbinden van vrijwilligers met ouderen om de eenzaamheid te verminderen. Ze werken nauw samen met Deos, vrijwilligersorganisaties en andere zorginstellingen en hebben dagelijks contact met ouderen.
  • Leyden Academy in Nederland. De missie van Leyden Academy is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. In een desk research fase is de huidige stand van zaken van community initiatieven onderzocht in elk land. Inclusief de rol van de coördinator. De resultaten van het desk research rapport presenteren we ook in infographics, die in één oogopslag de stand van zaken van in de verschillende landen weergeeft.
  • Fundacion Harena in Spanje. FH stimuleert begeleiding, zowel persoonlijk als telefonisch, culturele groepsuitjes en bewustwordingsactiviteiten die een betrokken houding van burgers ten opzichte van alleenwonende ouderen bevorderen.
  • Allyoucanlearn in Nederland. Een e-learningplatform in zorg en welzijn.

Het project is gefinancierd door Erasmus+ en heeft een looptijd van enkele jaren. De start was in december 2021 en naar verwachting sluit het project in september 2024.

Voor meer informatie over het project kun je mailen naar: info@goudendagen.nl

.