UW NALATENSCHAP VOOR GOUDEN DAGEN

Gouden Dagen Nederland is het goede doel voor ouderen in Nederland. Want juist ouderen hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. Als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter wordt en/of veel mensen om je heen hebt verloren, worden mooie momenten zeldzaam. Aandacht is het sleutelwoord in onze aanpak… zodat iemand zich gezien en gehoord voelt.

Gouden Dagen is een nationale organisatie met deelnemers verspreid over Nederland. Met én door onze Gouden Dagen deelnemers – lokaal gevestigde zorg- en/of welzijnsinstellingen – bereiken we ouderen die het écht nodig hebben. We brengen mensen en middelen bij elkaar om hen positief en structureel te helpen… vrijwilligers, bedrijfsleven, donateurs, sponsoren en lokale organisaties spannen zich gezamenlijk en naar eigen kracht in om het positieve aanbod mogelijk te maken.

Als u Gouden Dagen opneemt in uw testament, kunnen wij meer doen om het leven van kwetsbare en eenzame ouderen in Nederland te verbeteren. Nalaten aan Gouden Dagen kan op een aantal manieren:

  1. U kunt Gouden Dagen tot (mede) erfgenaam benoemen. U geeft daarmee uw gehele nalatenschap aan Gouden Dagen (en eventueel andere erfgenamen). U beslist zelf welk deel u van uw erfenis nalaat.
  2. U kunt Gouden Dagen een legaat geven. Een legaat is een geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een goed (zoals een schilderij of woning). Gouden Dagen wordt hiermee legetaris.
  3. U kunt uw eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Zo kunt u uw woning nalaten, maar kan uw partner er blijven wonen tot hij of zij komt te overlijden. 

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Dit geldt zowel voor een erfenis als voor een legaat. In uw testament heeft u de mogelijkheid een executeur te benoemen. U bepaalt zelf wie dit is. De executeur regelt de afwikkeling van uw testament na uw overlijden. U kunt uw testament elk moment laten wijzigen.

Wilt u of overweegt u Gouden Dagen op te nemen in uw testament? Dan kunt u contact opnemen met Sandra de Best, via email: s.debest@goudendagen.nl of via telefoonnummer: 06 29 28 36 94.

Alvast Hartelijk dank,
Namens Stichting Gouden Dagen

HELP STICHTING GOUDEN DAGEN MET NOG MEER ONVERGETELIJKE MOMENTEN VOOR OUDEREN, MET UW NALATENSCHAP!