Skip to main content

GOUDEN DAGEN DEELT 200 TABLETS UIT ONDER DE GOUDEN CLUBS EN KOMT ZE PERSOONLIJK BEZORGEN. OM ZO BEELDBELLEN MOGELIJK TE MAKEN VOOR OUDEREN. OMDAT JUIST NU EXTRA BEHOEFTE IS AAN CONTACT EN VERBINDING IN TIJDEN WAAR AFSTAND LIJKT TE DOMINEREN!

Het effect van het Corona virus is groot. Vooral onze ouderen zijn in deze tijden extra kwetsbaar omdat naast de gezondheidsrisico’s de bezoekmomenten worden beperkt of afgezegd en de activiteiten worden stilgezet. En juist naar deze momenten zien de ouderen wekelijks zo uit! Het gevaar dreigt verder te vereenzamen en dat is nu net wat we als Gouden Dagen willen voorkomen. 

Samen met de Gouden Clubs is gekeken hoe we de ouderen in deze moeilijke tijden kunnen steunen. Vanuit alle hoeken is gebleken dat met name veel behoefte is naar contact met dierbaren.

 

Omdat een persoonlijk bezoekje of een aanraking op dit moment niet mogelijk is, is gezocht naar een middel om toch met elkaar te kunnen verbinden: de Gouden Tablets! 

In totaal worden 200 tablets uitgedeeld onder de (bij ons ingeschreven) zorginstellingen. Zowel de inwonende ouderen als de nog zelfstandig wonende ouderen in de buurt kunnen hier gebruik van maken. Uiteraard is rekening gehouden met de voorzorgsmaatregelen zoals gesteld door het RIVM. Laat het beeldbellen beginnen!

GOUDEN TABLETS WORDEN PERSOONLIJK BEZORGD BIJ DE GOUDEN CLUBS. LAAT HET BEELDBELLEN MAAR BEGINNEN!