Skip to main content

Stichting Gouden Dagen presenteert Het gouden bevrijdingsboek. Een verhalenbundel met indrukwekkende en (vaak) door ouderen zelf opgetekende herinneringen aan de bevrijding in 1945. Elk verhaal is uniek en verdient het om doorgegeven te worden aan de volgende generaties. Daarom ontvangen 100 basisscholen in Nederland dit bijzondere boek. 

Vorig jaar vierden we 75 jaar vrijheid. Herdenkingen en feestelijkheden gingen veelal niet door vanwege de coronapandemie. Ook de publicatie van Het gouden bevrijdingsboek met 45 persoonlijke verhalen van een generatie die de bevrijding nog meemaakte, kwam op een laag pitje te staan. Maar nu, een jaar later, is het boek er!

Het resultaat mag er zijn. De openhartige en vaak zelf geschreven verhalen geven een uniek inkijkje in de ervaringen van de laatste generatie die de bevrijding bewust meemaakte. Van de felle gevechten rond Arnhem tijdens Operatie Market Garden, de hongerwinter, gaarkeukens, hoe de Tommies chocola uitdeelden op 5 mei of hoe overal de vlag uitging terwijl Canadezen met tanks en vrachtwagens juichend in steden en dorpen werden onthaald.

Kortom, een prachtige verzameling bijzondere verhalen, ook nog eens met twee QR-codes die linken naar filmpjes van twee van onze auteurs. Uiteindelijke doel is dat volgende generaties genieten, maar ook leren van dit testament. Het eerste exemplaar wordt op feestelijke wijze uitgereikt aan een van de schrijvers uit het boek bij Viva! Zorggroep in Heemskerk. Daarnaast deelt Gouden Dagen Het gouden bevrijdingsboek uit onder 100 basisscholen in Nederland.

HET GOUDEN BEVRIJDINGSBOEK BESTAAT UIT 45 PERSOONLIJKE VERHALEN VAN EEN GENERATIE DIE DE BEVRIJDING MEEMAAKTE