DE VITALITEITSPELEN

 De VitaliteitSpelen brengt kwetsbare ouderen in beweging

Zorgcentra en gemeenten in actie voor beweegstimulering bewoners en omwonenden

Het aantal ouderen in Nederland stijgt en de gemiddelde leeftijd in ons land neemt steeds verder toe. Meer dan de helft van de 60-plussers is inactief of niet voldoende lichamelijk actief volgens de beweegrichtlijn. En hoe verder de leeftijd oploopt hoe minder er wordt bewogen. Terwijl enige beweging, ook op latere leeftijd, veel positieve lichamelijk en mentale effecten heeft. Stichting Gouden Dagen en SportVibes hebben de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken. Samen lanceren zij de VitaliteitSpelen, een landelijk beweegprogramma voor ouderen waarbij de zorgcentra een essentiële rol gaan spelen.

“Onze missie is om ouderen een gelukkiger oude dag te bezorgen door hen te stimuleren om meer te bewegen en zo de positieve effecten van bewegen (weer) te laten ervaren”, aldus Liesbeth Gaasbeek, directeur van Stichting Gouden Dagen. “We doen dit graag samen met gemeenten, zorgverleners, beweegprofessionals en de ouderen en hun familieleden. Met de zorginstelling als vertrekpunt, willen we dit thema structureel onder de aandacht brengen, meer bewegen blijvend bevorderen en kennis delen.”

Centrale rol zorgcentrum

Een groeiende groep ouderen is als bewoner of via wijkverpleging, thuiszorg of dagbesteding gelieerd aan een zorgcentrum. Die infrastructuur biedt kansen voor gemeenten om ouderen vanuit dit ‘buurthuis’ structureel in beweging te brengen. Zorgcentra en gemeenten verhogen dankzij de VitaliteitSpelen structureel het beweegaanbod en plezier van kwetsbare ouderen.

Zorgcentra en andere oudereninstellingen kunnen zich voor een kleine jaarlijkse bijdrage aanmelden voor de VitaliteitSpelen. Ze krijgen vervolgens het VitaliteitPakket met beweegmaterialen en instructies, een Vitaliteitcoach die ondersteunt en adviseert hoe meer beweging te implementeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van alle kennis en expertise via een digitaal platform. De eerste deelnemers hebben zich inmiddels gemeld en daar wordt momenteel een start gemaakt met een inventariserende beweegscan.

Samen sterk

Initiatiefnemers van de VitaliteitSpelen SportVibes en Stichting Gouden Dagen hebben meerdere partners aan het project verbonden om er gezamenlijk een groot succes van te maken. Kenniscentrum Sport & Bewegen en de Leyden Academy on Vitality and Ageing voegen als kennispartners specifieke expertise toe aan dit initiatief. Ook de Vereniging Sport en Gemeenten en de beroepsvereniging voor fysiotherapie KNGF ondersteunen het initiatief. De VitaliteitSpelen wordt mede mogelijk gemaakt door een eerste projectfinanciering van het Ministerie van VWS.

Week van de VitaliteitSpelen

Jaarlijks zal de Week van de VitaliteitSpelen georganiseerd gaan worden om zoveel mogelijk ouderen aan het bewegen te krijgen en landelijke aandacht te vragen voor het belang van bewegen onder ouderen. Tijdens de beweegweek kan vanuit de zorginstelling verschillende activiteiten georganiseerd worden of een dagdeel in het teken van de beweegweek gezet worden. De organisatie biedt alle tools en informatie om de VitaliteitSpelen bij elk deelnemend zorgcentrum tot een succes te maken.

Deelnemen

Wil jij met jouw zorgcentrum ook deelnemen aan de VitaliteitSpelen? Meld jouw organisatie dan nu aan of vraag de brochure aan voor meer informatie via www.vitaliteitspelen.nl. Werk jij bij de gemeente aan het lokaal sportakkoord of als buurtsportcoach? Vraag dan welke mogelijkheden er in uw gemeente zijn met de VitaliteitSpelen.

‘BLIJVEN BEWEGEN’ MOTTO NIEUWE VITALITEITSPELEN

Initiatiefnemers Frans Vleggeert en Liesbeth Gaasbeek aan het woord over het ontstaan van de VitaliteitSpelen. 

LEES HIER HET INTERVIEW
De VitaliteitSpelen is een initiatief van:
Onze samenwerkingspartners:
logo Gouden Dagen