Skip to main content

INITIATIEFNEMERS FRANS VLEGGEERT EN LIESBETH GAASBEEK AAN HET WOORD OVER HET ONTSTAAN VAN DE VITALITEITSPELEN

Afgelopen maand werden de VitaliteitSpelen gelanceerd: het nationaal beweegprogramma voor ouderen. Een belangrijke mijlpaal om meer ouderen een gelukkigere oude dag te bezorgen door hen de positieve effecten van bewegen te laten ervaren. 

Nu de eerste deelnemers zich voor de VitaliteitSpelen hebben aangemeld spraken we met de twee hoofdrolspelers, Frans Vleggeert van sportmarketingbureau SportVibes en Liesbeth Gaasbeek van Stichting Gouden Dagen, over het ontstaan van het initiatief.

Hoe is het idee voor een beweegprogramma voor ouderen ontstaan?

Frans: “Als sportmarketingbureau zijn wij vaak bezig met het organiseren van sportevenementen en beweegprogramma’s gericht op verschillende doelgroepen. Het viel ons daarbij op dat er al veel goede beweeginitiatieven voor ouderen zijn ontwikkeld, maar dat het aanbod voor kwetsbare ouderen* enorm versplinterd. Daar zagen we een kans voor de VitaliteitSpelen. Om vanuit een landelijk gestuurd programma een betere regie op het bewegen met kwetsbare ouderen te gaan realiseren.”

Liesbeth: “Dit verhaal herkende ik meteen toen Frans en ik elkaar voor het eerst spraken. Bovendien wist ik uit eigen ervaring dat niet alle zorgcentra tijd en aandacht voor bewegen hebben. Vaak hebben zij hun handen vol om alle ouderen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Naast de bewoners van zorginstellingen is het trouwens voor de ouderen die in aanleunwoningen of in de buurt van het zorgcentrum wonen, ook van groot belang om te blijven bewegen. En samen bewegen kan ook heel veel plezier geven. Als wij met de VitaliteitSpelen het belang van bewegen en het overzicht van de mogelijkheden bij zorgcentra duidelijk konden maken en ze konden ondersteunen bij de implementatie hiervan, zag ik een initiatief waarmee we de markt echt verder konden helpen.”

En hoe heeft de VitaliteitSpelen zich verder ontwikkeld tot het programma wat het nu is?

Liesbeth: “Toen we elkaar voor het eerst spraken, dachten we aan een nationale beweegweek voor ouderen: de Week van de VitaliteitSpelen. Hiermee konden we het onderwerp bewegen onder deze doelgroep landelijk op de kaart zetten. We wilden echter meer impact maken en ouderen structureel aan het bewegen krijgen en hebben daarom de VitaliteitSpelen ontwikkeld tot wat het nu is; een jaarrond beweegprogramma voor ouderen. Met het huidige programma willen we meer bewegen bevorderen, kennis delen, betrokkenen opleiden en campagne voeren over dit onderwerp.”

Frans: “Dit is ook één van de redenen waarom we Stichting Gouden Dagen hebben aangehaakt bij de VitaliteitSpelen. Als bureau zijn wij goed in het ontwikkelen van concepten, communicatie en de organisatie en coördinatie van activiteiten. Echter, wij zijn geen expert in de ouderenmarkt en hadden ook niet het netwerk richting zorginstellingen en ouderenorganisaties. Daarom hebben wij Stichting Gouden Dagen benaderd, die zich al dagelijks inzet voor (kwetsbare) ouderen in Nederland en in dagelijks contact staat met zorginstellingen en ouderenorganisaties in Nederland.”

Waarin verschilt de VitaliteitSpelen zich ten opzichte van andere beweeginitiatieven?

Frans: “Ons vertrekpunt zijn de zorgcentra voor ouderen. Wij richten ons op de kwetsbare ouderen die een bepaalde mate van zorg nodig hebben. Dat zijn allereerst de ouderen die reeds in een verpleeg- of zorginstelling verblijven. Echter we hebben zeker ook oog voor de ouderen die nu nog thuis wonen, maar wel al voor zorg gebruik maken van de zorginstelling dan wel via thuiszorg bediend worden. Hiermee verschillen we van andere initiatieven zoals bijvoorbeeld Oldstars of de Vitality Club. Het vertrekpunt voor hen is veelal de sport of buurtvereniging, waarbij zij gebruikmaken van bestaande infrastructuur en daar samen sporten met ouderen.”

Liesbeth: “Dat soort initiatieven richten zich toch op de wat fittere ouderen waarmee ze nog samen kunnen sporten. De VitaliteitSpelen richt zich op kwetsbare ouderen waarmee niet meer echt wordt gesport, maar voor wie het nog wel belangrijk is om te blijven bewegen. We denken mee met deze ouderen wat juist nog wel kan. Ben je slechter ter been? Maak dan een kortere wandeling. Of kan je niet meer wandelen? Doe dan mee met een activiteit waar je juist je armen mee gebruikt.”

Waarom is het zo belangrijk om een beweegprogramma voor ouderen te lanceren?

Frans: “Het aantal ouderen in Nederland groeit nog steeds en deze groep beweegt veel te weinig. Meer dan de helft (56%) van de 60-plussers haalt de beweegrichtlijn voor hun leeftijd niet. Voor 70-plussers is dit zelfs 67% en van de mensen boven 80 jaar beweegt slechts 17% voldoende. Vooral senioren die minder mobiel zijn, een chronische aandoening hebben of wonen in een zorgcentrum bewegen te weinig. Daarom kunnen we met de VitaliteitSpelen juist in deze doelgroep het verschil maken.”

Liesbeth: “Absoluut! En dat terwijl enige beweging, ook op die leeftijd, juist veel positieve lichamelijk en mentale effecten heeft. Samen bewegen verbindt en het plezier in de activiteiten draagt bij aan het algemene welbevinden. Ouderen blijven zowel lichamelijk als geestelijk fitter en daardoor kunnen ze langer zelfstandig functioneren. Voor de één zal dit zelfstandig een wandeling maken zijn en voor de ander zal dit zelfstandig aankleden of koffie zetten zijn, maar het is heel belangrijk dat iemand dat zo lang mogelijk zelf kan blijven doen. En juist daarop maken we met de VitaliteitSpelen impact in het leven van ouderen.”

Wat hopen jullie met het beweegprogramma te gaan bereiken?

Liesbeth: “Ik hoop dat we door middel van dit programma meer de regierol kunnen pakken op het gebied van bewegen voor kwetsbare ouderen. Dat we de bewustwording bij zorgcentra en andere betrokkenen kunnen stimuleren en het inzicht in alle mogelijkheden voor deze doelgroep kunnen vergroten. Hoe oud je ook bent, er zijn nog heel veel mogelijkheden en bewegen speelt een hele belangrijke rol in het goed oud worden van mensen. Als we die bewustwording kunnen creëren, dan weet ik zeker we met de VitaliteitSpelen de ouderenzorg in beweging krijgen.”

Frans: “Precies! Met de inzet van de VitaliteitSpelen is het ons streven om uiteindelijk te komen tot lokaal goed functionerende beweeg-communities voor ouderen, waarbij de woon-/zorginstelling een centrale plek is in de buurt en professionals en vrijwilligers toegang hebben tot gerichte opleidingen om zo echt lokaal impact te maken in het leven van ouderen.”

‘BEWEGING OP LEEFTIJD HEEFT VEEL POSITIEVE LICHAMELIJKE EN MENTALE EFFECTEN’