Skip to main content

“Ach meneer Romme, wat kletst u nou?”

By 22-03-2016juni 28th, 2016Gouden dagen actueel

16 jaar geleden werd er niet gesproken over de kwetsbaarheid en noden van ouderen. Toen ik destijds mijn intrede deed in de wereld van ouderen en mijn pleidooi hield over eenzaamheid was de kritiek groot. “Ach meneer Romme, wat kletst u nou? De meeste ouderen staan toch op de golfbaan?! En voor diegenen die het wat minder hebben, betalen wij onze belastingcenten!”

Gelukkig is er in onze samenleving bewustwording ontstaan over het feit dat er ook veel ouderen kwetsbaar zijn. Eenzaamheid, dementie en chronische ziekten worden nu gezien als échte problemen die vele ouderen in onze omgeving, en wellicht uzelf, treffen. Dit én de voortdurende veranderingen en discussies rond de betaalbaarheid van de zorg maken dat het beeld rond ouderen drastisch veranderd is ten opzichte van het jaar 2000.

Er zijn steeds meer private organisaties, zo ook Stichting Gouden Dagen, die zich richten op kwetsbare ouderen. Er is een groot aanbod, maar het bereiken van juist die kwetsbare groep ouderen is moeilijk: het sluiten van zorginstellingen, toenemende anonimiteit, het vermijden van of niet kunnen bereiken van zorg, digitalisering… Wat mij betreft is het vinden en bereiken van deze groep ouderen de grootste uitdaging op het gebied van zorg en ouderen in Nederland én Europa. De mogelijk oplossingen lopen als een rode draad door het nieuwe beleid van de Stichting Gouden Dagen.

Jan Romme, Directeur/Bestuurder Gouden Dagen