Skip to main content

HET CORONA VIRUS VERGROOT EENZAAMHEID ONDER (KWETSBARE) OUDEREN

Steeds meer Nederlanders treffen voorzorgsmaatregelen tegen het oprukkende Corona virus, welke recentelijk ook in Nederland is vastgesteld. Voor veel ouderen betekent dit minder bezoek en aandacht van familie en (mantel) verzorgers. Kinderen en kleinkinderen komen met lichte verkoudheidssymptomen al niet meer op visite en vele activiteiten gericht op ouderen worden afgelast. Terwijl bij ouderen juist behoefte is aan verbinding en sociaal contact. Zodat het gevoel van eenzaamheid wordt tegengegaan.

Het gaat met name om een grote groep van 2 miljoen ouderen, die zich sowieso al kwetsbaar voelt, gezien zij al tot de risicogroep behoren. In geval van besmetting lopen zij aanzienlijk meer gevaar voor de gezondheid. Uit angst om zelf ziek te worden, besluiten ze sociale activiteiten en bijeenkomsten te mijden.

Minder aandacht door officieel advies
Op officieel advies van het RIVM, zijn ook familieleden voorzichtiger met het bezoeken van opa of oma. Bij de eerste nies of kuch wordt daarom al geen risico genomen en persoonlijk contact vermeden. Een logisch gevolg vanuit goede intenties, maar voor veel ouderen groot gemis omdat zij zo uitzien naar dit moment van de week. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook extra hulp in het huishouden die meer dan welkom is.  Het wegvallen van deze aandacht vormt niet alleen een gat in de planning, maar is van invloed op het gestel.   

Jan Slagter – directeur van ouderenomroep MAX: “Dit is wel een groep die heel snel die aanspraak en dat contact met familie of vrienden mist wanneer het onverhoopt wegvalt. Het slaat een gat in de routine die hen geruststelt.”

Meer social contact op afstand
Als een persoonlijk bezoekje er even niet in zit, kan het gebruik van de telefoon of social Apps een goed alternatief bieden. Zo kan, ondanks de afstand, toch contact plaatsvinden op frequente basis. Een belmoment waarbij de belangrijkste informatie wordt gedeeld en elkaars stem gehoord wordt, is natuurlijk niet hetzelfde als op visite gaan maar geeft wel een goed gevoel. Het is aandacht die in deze tijden bevestigt niet te zijn vergeten en kleur geeft aan de dag. Een klein gebaar, grote impact!

Het coronavirus in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.

MEER BELMOMENTEN EN GEBRUIK VAN SOCIAL APPS, OM CORONA EN EENZAAMHEID ONDER OUDEREN TE VOORKOMEN!