Skip to main content

NIEUW RAADSLID GOUDEN DAGEN - CHRISTIANNE DEN HOUTING - STELT ZICH VOOR

Zelf positioneer ik mij als een maatschappelijk gedreven financial met ruime ervaring bij uiteenlopende organisaties en in verschillende functies in zowel de private als de publieke sector (overheden en publiek gefinancierde organisaties). Ik heb bijvoorbeeld gewerkt voor een groot accountantskantoor, de Algemene Rekenkamer en diverse ouderenorganisaties. 

Na ruim dertig jaar in dienstverband te hebben gewerkt, focus ik mij sinds 2017 op commissariaten bij (vooral) organisaties in de publieke sector. Daarnaast vervul ik interim en adviesopdrachten, ook weer bij organisaties in de publieke sector. ‘As we speak’ ben ik in dat kader actief voor de Jeugdautoriteit. Door alles wat ik doe hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan (de verbetering van) de bedrijfsvoering in brede zin en dientengevolge de kwaliteit van de publieke sector, in het bijzonder zorg,
onderwijs en wonen.

Vrijwilligerswerk is voor mij iets vanzelfsprekends. Via Dagmar Enklaar van Deloitte is Liesbeth Gaasbeek met mij in contact gebracht. Stichting Gouden Dagen kende ik al via de Zonnehuisgroep Amstelland, een ouderenorganisatie waar ik sinds voorjaar 2016 in de Raad van Toezicht zit. Het doel van de stichting spreekt mij aan, mijn inzet ervoor past bij waarvoor ik sta.

Met mijn man Jacob woon ik met veel plezier in Noordwijk aan Zee en samen hebben wij drie – allemaal in Amsterdam wonende en studerende – dochters. In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten, naar het theater en naar (pop)concerten. Om in conditie te blijven bezoek ik drie keer per week de sportschool. Italië is onze favoriete vakantiebestemming.

HET DOEL VAN DE STICHTING SPREEKT MIJ AAN, MIJN INZET PAST BIJ WAARVOOR IK STA.