Skip to main content

Herinneringsboom helpt ouderen tijdens kerst


25 december 2017, Bilthoven
Zonder partner en vrienden stelt Kerst weinig voor. Voor veel ouderen is dit een feit. Veel ouderen teren tijdens de Kerst op herinneringen en komen de feestdagen moeilijk door. Gouden Dagen wil dat hiervoor meer oog komt en plaatst daarom verspreid over Nederland herinneringsbomen. Ouderen kunnen een dierbare herinnering letterlijk een plek geven door hem in de boom te hangen. 

HerinneringsboomGouden Dagen wil met de Gouden Herinneringsboom een brede maatschappelijke bewustwording creëren over de eenzaamheid van ouderen tijdens de kerstdagen. Door samenkomst van eenzame ouderen en concreet aan de slag te gaan met een mooie herinnering, ontstaat er contact tussen hen en v
rijwilligers. Contact waardoor een broos individu uit zijn isolement kan worden gehaald. Dankzij een landelijk netwerk van ruim honderdveertig zorginstellingen, buurthuizen en Stichtingen Welzijn Ouderen kunnen ruim 5.200 thuiswonende ouderen met deze actie worden bereikt.

Dat gaat als volgt: Deze vaak kwetsbare groep ouderen uit zorginstellingen – en wijken daaromheen – wordt uitgenodigd voor een gezellige en traditionele kerstbijeenkomst. Daar wordt hen gevraagd een dierbare herinneringen (anoniem) aan het papier toe te vertrouwen. Tijdens de bijeenkomst in bijvoorbeeld een nabijgelegen zorgcentrum wordt dGedeelde-herinneringene herinnering in een doorzichtige bal en in de Gouden Herinneringsboom gehangen. Dat gebeurt – en dit is essentieel – op een gezamenlijk moment. Zo geven ouderen hun herinnering, die ze vaak met niemand meer kunnen delen, letterlijk een plek. De activiteit zorgt voor een sfeer van harmonie.

Belangrijk aspect van de Gouden Herinneringsboom is dat het niet bij één bijeenkomst blijft. Deelnemers worden in het vervolg structureel ui
tgenodigd voor activiteiten van Gouden Dagen, de stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen te verbeteren. Dat doen zij onder meer door op vaste momenten welzijnsactiviteiten aan te bieden.

Lees hier het artikel over de Gouden Herinneringsbomen in de Telegraaf.