Skip to main content

DE GOUDEN TABLETS ZIJN EEN GROOT SUCCES BIJ DE ONZE OUDEREN. WAAR ZE EERST NOG EVEN MOESTEN WENNEN AAN DE TECHNIEK, IS DE TABLET NU NIET MEER WEG TE DENKEN. HOEWEL HET NIET KAN TIPPEN AAN EEN PERSOONLIJK BEZOEKMOMENT, MAAKT HET DE AFSTAND MET DIERBAREN GEVOELSMATIG KLEINER.

Het is prachtig om te horen hoe de Gouden Clubs aan het beeldbellen zijn geslagen met de ouderen en hartverwarmend de mooie reacties en foto’s te mogen ontvangen van al die blije gezichten. Daar doen we het voor!

Beeldbelmoment: Vecht en IJssel

BEELDBELLEN ZORGT VOOR VEEL BLIJE GEZICHTEN BIJ ONZE OUDEREN. EEN MOOI ALTERNATIEF OM IN VERBINDING TE BLIJVEN MET ELKAAR!