Skip to main content

Vrijwilligerswerk helpt mantelzorgers

By 14-11-2017mei 17th, 2018Gouden dagen actueel

4 november 2017, Bilthoven – Ondanks het feit dat mantelzorgers vaak al veel tijd besteden aan de hulp voor een ander, is het raadzaam dat ze proberen nog vrijwilligerswerk te verrichten. Dat betoogt Jan Romme van Stichting Gouden Dagen. “Dat klinkt tegenstrijdig, gezien de druk die veel mantelzorgers ervaren, maar het kan hen juist het gevoel teruggeven onderdeel te zijn van onze maatschappij.”

In Nederland zijn ongeveer 750.000 mantelzorgers die ouder zijn dan 65 jaar. Dit aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Van die groep mantelzorgers geeft 43 procent aan regelmatig eenzaam te zijn. Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan en door ziekte van hun dierbare zijn zij vaak aan huis gekluisterd waardoor het contact met de buitenwereld steeds schaarser wordt. Het is daarom niet zo gek dat mantelzorgers in het onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (het zogenoemde ISCOPE: Integrated Systematic Care for Older People) aangeven dat zij het van grote waarde vinden om deel te blijven uitmaken van de maatschappij.

Directeur Jan Romme van de Stichting Gouden Dagen, het goede doel dat zich vooral inzet voor de bestrijding van eenzaamheid onder met name de 92 procent van de ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, stelt dat mantelzorgers, ondanks hun zware zorgtaak toch moeten proberen daarnaast vrijwilligerswerk te verrichten, hoe klein ook. Dat klinkt als extra belastend maar uit recent Brits wetenschappelijk onderzoek van Age UK blijkt dat het verrichten van vrijwilligerswerk de allerbeste interventie is tegen eenzaamheid.

“Het plaatst mantelzorgers weer midden in de maatschappij, het bevordert de sociale contacten, het geeft structuur in hun vaak monotone leven en maakt hen in algemene zin gezonder en blijer. Tevens kan men steun en advies zoeken bij andere vrijwilligers en lotgenoten”, aldus Romme.

Gouden Dagen benadrukt dat de oproep om vrijwilligerswerk te gaan doen niet voor alle mantelzorgers is weggelegd. ,,Er zijn mensen die zoveel zorg hebben om hun dierbaren dat ze nergens anders meer aan toekomen. In die vaak zeer zware omstandigheden, is het niet te doen. Daar heb ik uiteraard alle begrip voor”, zegt Romme die zelf ook jaren mantelzorg verleende.

Via een groeiend aantal zorginstellingen, buurthuizen en stichtingen welzijn biedt de Stichting Gouden Dagen een breed pallet van welzijnsactiviteiten waarvoor oudere vrijwilligers zich kunnen inzetten. Zo zijn er wekelijkse Gouden Koffie-ochtenden (gratis koffie), Gouden Maaltijden waarbij ouderen maaltijden verzorgen voor kwetsbare ouderen, Gouden Wensen en natuur- en cultuurprojecten afgestemd op de diverse interesses van ouderen.