Skip to main content

‘Wat moet ik doen om uw aandacht te krijgen?’

By 01-09-2016april 6th, 2017Gouden dagen actueel, Intranet

gouden-dagen-visual01-09-2016 – De komende tijd vraagt Gouden Dagen aandacht voor de kwaliteit van leven van eenzame ouderen in Nederland. Want door het verlies van een partner en (goede) vrienden én doordat de gez
ondheid slechter wordt, is het moeilijker voor deze ouderen om actief te blijven en contact te houden met anderen. De helft van de ouderen ervaart eenzaamheid en dit aantal groeit…

Gouden Dagen is gestart met een actie om lokaal geld op te halen voor kwetsbare ouderen in de buurt. “U staat er wellicht niet bij stil, maar ook in uw buurt wonen ouderen die eenzaam zijn”, vertelt Jan Romme, directeur Gouden Dagen. Gouden Dagen richt zich op het organiseren van structurele ontmoetingsmomenten, zoals Gouden Koffie, én op het in vervulling laten gaan (bijzondere) wensen van ouderen. “Wij vinden het belangrijk om het leven van ouderen in de buurt mooier te maken en hopen dat mensen uit de wijk ons willen steunen daarbij”, aldus één van de lokale Gouden Dagen coördinatoren.

Gouden Dagen is mogelijk door samenwerking met en inspanning van zorg- en welzijninstellingen, de grote inzet van vrijwilligers en door (financiële) steun van mensen en bedrijven. Heeft u tijd of geld over? Steun Gouden Dagen dan met een bijdrage.