Skip to main content

GOUDEN CLUBS MEER DAN GEÏNSPIREERD TIJDENS DE INSPIRATIEDAG. ER WORDT ALWEER UITGEKEKEN NAAR DE VOLGENDE EDITIE!

Dat we veel van elkaar kunnen leren door simpelweg kennis en leuke ideeën uit te wisselen, is wederom gebleken tijdens de 5e editie van de Inspiratiedag, welke op 30 januari jl. heeft plaatsgevonden.

Om 12.00 uur opende Ontmoetingscentrum Binnenbos haar deuren om alle aangemelde Gouden Clubs hartelijk te ontvangen en er samen een inspirerende dag van te maken. Op de agenda stond immers een vol programma met uitgebreide lunch, 2 plenaire sessies en 2 workshoprondes. Het centrale thema behorende tot deze dag: meer in verbinding staan met elkaar. Voor Gouden Dagen een mooie gelegenheid meer inzicht te krijgen in wat er speelt bij de Gouden Clubs en te ontdekken hoe hier een positieve invulling aan gegeven kan worden. Zodat de samenwerking beter wordt, de naamsbekendheid groeit en meer (zelfstandig wonende) ouderen bereikt kunnen worden in de toekomst.

Om 13.00 uur werd de kick-off gegeven door Liesbeth, die alle aanwezigen welkom heette en op een leuke manier vertelde over de laatste Gouden ontwikkelingen. Er werd aandachtig geluisterd en uitgekeken naar de rest van de middag. Ondertussen werden in de keuken voorbereidingen getroffen voor een rijkelijke lunch, bestaande uit: warme soepen, diverse soorten broodjes, een lekkere snack of een gezonde hap. Voor ieder wat wils.

Tijdens de lunch werd niet alleen genoten van al dat lekkers, maar ook van elkaars gezelschap. Nieuwe connecties werden gelegd en ervaringen gedeeld. In een mum van tijd ontstond een bijzonder gezellige sfeer die tot het eind merkbaar was. Voor Gouden Dagen erg leuk om zoveel enthousiasme en motivatie te zien onder de coördinatoren.

Tegelijkertijd is daar het besef deel te maken van een uniek netwerk, waar nog zoveel potentie zit om mooie dingen te realiseren voor de ouderen. Helemaal met meer onderlinge verbinding en creatieve oplossingen.

Met een volle maag en een warme drank in de hand, was het hoog tijd voor de eerste ronde workshops. In totaal werden vier verschillende thema’s aangeboden – 1. Gouden Dagen opzetten, 2.Vrijwilligers en het Gouden Stratenplan, 3. Lokale fondswerving, 4. Administratie en Community building – waar voorafgaand aan de Inspiratiedag op ingeschreven kon worden. Tijdens de workshops kwamen belangrijke punten ter sprake, werden meerdere perspectieven belicht en werd ijverig meegeschreven. Veel informatie viel eindelijk op de plek en er was waardering voor het openlijk delen van plan en aanpak. Al snel werd duidelijk hoe waardevol het is belangrijke zaken te kunnen delen en de gewenste ondersteuning te ontvangen. Met andere woorden, het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Daarbij kan kostbare tijd beter worden benut en uiteindelijk meer worden gerealiseerd.

In de pauze tussen de twee workshops door, bevestigde de vele blije gezichten de relevantie van de besproken thema’s. Het was een moment om alle indrukken te laten inwerken en op te laden voor de volgende ronde. Ook na afloop werd positief gereageerd op de dag zelf, de sfeer en het programma. Velen hebben zich niet alleen geïnspireerd gevoeld, maar ook gehoord gevoeld. Er zijn visitekaartjes uitgewisseld en leuke oplossingen gevonden. Unaniem is aangegeven meer te willen verbinden in de toekomst. Voor Gouden Dagen is er geen mooiere conclusie, maar wel werk aan de winkel om stappen te maken op dit gebied.